Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania dotyczące oferty, wypełnij poniższy formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w ... pełna treśćzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rozporządzenie”) i w związku z przetwarzaniem przez Guliver Biuro Usługowo-Handlowe z siedzibą w Lublinie, Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Guliver Biuro Usługowo-Handlowe, adres siedziby: 20-029 Lublin, ul.M.C.Skłodowskiej 3 , NIP 712-166-88-64, REGON 430737087, tel. 81441 10 44, email lublin@guliver.pl

  2. W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres guliver@guliver.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:

   • a) realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),

   • b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Guliver BUH, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

   • c) rozliczeń finansowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

   • d) weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);

   • e) ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:

   • a) imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, płci, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania

   • b) jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również w zakresie danych z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Oprócz danych wymienionych powyżej będą to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu;

  5. Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych w zakresie innym odbiorcom tj.:

   • a) przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Guliver BUH na podstawie zawartych umów,

   • b) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży

  6. Pani/Pana dane będą przechowywane/przetwarzane:

   • a) jeśli dane dotyczą zawartej z Guliver BUH umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),

   • b) jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w celu.

  7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia), a nadto w określonych w Rozporządzeniu przypadkach do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia)

  8. Zgodnie z art. 21 Rozporządzenia posiada Pani/Pan prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji częściwszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.

  9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody.

  10. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

  11. Pani/Pana dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku gdy rezerwacji nie dokonywał(a) Pani/Pan osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Pani/Pana rzecz. ukryj treść  Dane kontatkowe

  Biuro Podróży GULIVER
  20-029 Lublin
  ul.Skłodowskiej 3
  NIP: 7121668864
  REGON: 430737087

  tel. kom. 730-540-640
  tel. +48 533 550 470,
  tel. 81 441 10 44,
  fax. 81 463 47 20
  mail: lublin@guliver.pl

  Nasz numer konta:
  Bank BNP Paribas S.A. 95 1750 0012 0000 0000 1184 7428

  Godziny pracy

   

  Poniedziałek-piątek 9.00-17.00
  Sobota: zamknięte

   

  Podróżującym samochodami proponujemy parkingi:

  1. Lublin Plaza ul.Lipowa 13 (wjazd od Ofiar Katynia)
  2. Centrum Spotkań Kultur Plac Teatralny (wjazd od Radziszewskiego).

  Gdzie jesteśmy?