Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do danych osobowych Użytkownika.  Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

  1. Podstawa prawna:
   1. niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,  w skrócie RODO.
   2. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych.
  2. Informacja firmowa:
   Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
   Biuro Usługowo-Handlowe Guliver
   Ul. M.C. Skłodowskiej 3
   20-029 Lublin
   e-mail: lublin@guliver.pl
   tel. 81/ 441 10 44
  3. Zabezpieczenie danych osobowych:
   1. Administrator dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności:
    1. uniemożliwia dostęp do nich osobom trzecim
    2. uniemożliwia przetwarzanie  danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa
   2. Bezpieczeństwo danych osobowych podczas korzystania ze strony  https://guliver.pl/ :
    1. strona internetowa jest dostępna jedynie w bezpiecznym protokole szyfrowania komunikacji (SSL).
    2. dane podawane w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  4. Cel zbierania danych osobowych:
   1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest w pełni dobrowolne.
   2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu:
    1. realizacji umowy między Użytkownikiem a Administratorem,
    2. na potrzeby działań marketingowych  Administratora związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
   3. Zebrane dane osobowe przekazywane są na podstawie właściwych regulacji lub umów:
    1. organom państwowym uprawnionym do przetwarzania danych w zakresie ich uprawnień ustawowych
    2. partnerom handlowym zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych osobowych oraz w zakresie podanych wyżej celów przetwarzania danych przez Administratora
   4. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe Użytkowników do celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od Użytkowników strony internetowej https://guliver.pl/  Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych i może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę.
  5. Czas przetwarzania danych:
   Państwa dane osobowe będą przechowywane przez możliwie jak najkrótszy okres, do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  6. Prawa Internauty:
   1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniamy Użytkownikom swobodny dostęp do danych osobowych.
   2. Użytkownicy mają prawo żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości.
   3. Użytkownikom przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z   Administratorem Danych Osobowych.